KEMBALI KE MESIR MENGEMBAN TUGAS YANG RISKAN

Keluaran 4 : 18 – 22Adapun Tuhan telah berfirman kepada Musa di Midian: “Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati.” (ay.19) Musa bersama keluarganya kembali ke Mesir, sebuah tempat yang rawan untuk mengemban tugas yang diberikan Tuhan. Musa tersandera oleh masa lalunya di Mesir. Ia dikejar-kejar penguasa dan masuk daftar … [Read more…]

KEKURANGAN MANUSIA

Keluaran 4 : 10 – 17“Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulupun tidak dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mupun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah” (ay.10) Tugas dan tanggung jawab yang berat telah menanti Mu-sa sebagai abdi Allah. Akan tetapi, kemampuan yang dimiliki Musa sangat terbatas, apalagi mengingat masa lalunya yang hitam … [Read more…]

MUJIZAT SEBAGAI

Keluaran 4 : 1 – 9“Lemparkanlah itu ke tanah.” Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. (ay. 3) Tongkat berubah menjadi ular adalah salah satu mujizat yang ditawarkan Tuhan kepada Musa untuk membuktikan dan me yakinkan umat Israel, bahwa Tuhan pribadi yang telah meng utus Musa sebagai alat-Nya … [Read more…]

MISTERI NAMA ALLAH

Keluaran 3 : 13 – 21Firman Allah kepada Musa: “AKU ADALAH AKU.” Lagi firman-Nya: “Beginilah kaukatakan kepada orang Israel itu: AKULAH AKU telah mengutus aku kepadamu.” (ay. 14) Telah banyak tinta yang habis dipakai untuk membahas nama Allah. Telah banyak perdebatan yang panjang untuk mendebatkan apa dan siapa itu “AKU ADALAH AKU”. Telah banyak penelitian … [Read more…]

TUHAN MENGETAHUI PENDERITAAN UMATNYA

Keluaran 3 : 7 – 12“Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir, dan Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya, Aku mengetahui penderitaan mereka. (ay. 7) Israel harus menjalani kehidupan yang penuh penderitaan dan kesengsaraan selama di tanah Mesir. Mereka tidak ber daya dan terjerat dalam keputusasaan. Beban … [Read more…]

RESPEK TERHADAP KEKUDUSAN TUHAN

Keluaran 3 : 1 – 6“Janganlah datang dekat-dekat: tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat, di mana engkau berdiri itu, adalah tanah yang kudus.” (ay. 5) TUHAN pembebas umat tertindas adalah Tuhan yang Kudus dan Agung. Di satu pihak kasih dan keberpihakan-Nya kepada yang ter tindas tidak diragukan. Seluruh karya Tuhan di dalam Alkitab meng gemakan … [Read more…]

ALLAH MENDENGAR JERITAN ORANG TERTINDAS

Keluaran 2 : 23 – 24Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjian-Nya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. (ay. 24) Firaun mengeksploitasi umat Israel untuk membangun Mesir yang jaya. Orang Israel ditindas dengan kerja paksa, tenaga mereka dikuras habis, demi terciptanya Mesir yang makmur dan sejahtera. Kota-kota perbekalan yang menjamin ke sejahteraan Mesir, seperti … [Read more…]

MELANJUTKAN KESELAMATAN KARYA TUHAN

Lukas 9 : 1 – 6Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan Kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang, (ay. 2) “Lari Sambung atau lari Estafet” adalah lari secara bergantian yang biasanya terdiri dari 4 orang pelari. Yang menarik dari lari estafet ini adalah para pelari tidak hanya berlari dengan secepat cepatnya untuk mencapai garis finish tetapi … [Read more…]

KEBANGKITAN-NYA : MENERUSKAN KARYA KESELAMATAN

Markus 16 : 1 – 8“Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-murid-Nya dan kepada Petrus: Ia mendahului kamu ke Galilea; di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakan-Nya kepada kamu.” (ay. 7) Kematian Yesus bukan akhir segalanya. Kebangkitan Yesus awal kebangkitan dan pembaharuan diri. Kematian dan ke bangkitan Yesus mengawali semua tekad penyerahan diri … [Read more…]

TETAPLAH SETIA

Lukas 23 : 55 – 56bDan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus… (ay.55). Dari Galilea mereka datang berada dekat kubur Yesus saat proses penguburan berlangsung. Mereka sediakan pula rempah-rempah dan mur di makam itu. Sebelumnya saat Tuhan Yesus menempuh Via Dolorosa-Nya, mereka juga ada di sana. Meski semua peristiwa itu menakutkan dan teramat pahit untuk … [Read more…]